Socjogram

Podczas analizowania więzi i stosunków społecznych warto zobrazować je w postaci socjogramu. Dzięki zastosowaniu tej techniki możemy zbadać źródło oraz przepływ informacji w społeczności, ujawnić cechy grupy, które nie są pierwotnie widoczne, czy też zidentyfikować źródła konfliktów i wpływów. Program NVivo umożliwia stworzenie takiej wizualizacji na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z mediów społecznościowych, (Facebook czy Twitter).