Rodzaje licencji

W celu dopasowania do potrzeb użytkowników, firma QSR International oferuje szereg różnorodnych rodzajów licencji.

W zależności od charakteru działalności, użytkownikom przysługują następujące rodzaje licencji:

Licencja studencka:
 • przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych,
 • program może by użytkowany do celów edukacyjnych,
 • ograniczona czasowo do 12 miesięcy,
 • licencja dostępna we wszystkich wersjach programu,
 • użytkownikowi przysługuje prawo do instalacji na dwóch komputerach,
 • przy zamówieniu niezbędny jest skan aktualnej legitymacji.

Licencja edukacyjna:
 • przeznaczona jest dla studentów i nauczycieli oraz osób prowadzących badania naukowe, będących pracownikami takich ośrodków jak uczelnie czy uniwersytety (z wyłączeniem szpitali uniwersyteckich),
 • może być wykorzystywana do celów dydaktycznych, edukacyjnych i charytatywnych,
 • koszt zakupu stanowi 50% ceny licencji komercyjnej,
 • licencja jest bezterminowa.


Licencja komercyjna:
 • przeznaczona dla odbiorców z sektora komercyjnego, czyli dla osób i organizacji wykorzystujących oprogramowanie w celach zarobkowych lub handlowych oraz dla organizacji rządowych
 • licencja ma charakter bezterminowy.


W zależności od ilości użytkowników, istnieją następujące rodzaje licencji:

Licencja dla jednego użytkownika (Single user):
 • daje prawo do dwóch aktywacji produktu (np. na komputerze służbowym i laptopie),
 • w jednym momencie program może być uruchomiony tylko na jednym urządzeniu,
 • prawo do korzystania z licencji ma osoba podana jako użytkownik przy zamówieniu,
 • przy zamówieniu od 3 licencji wzwyż producent oferuje 10% zniżki.

Licencje Enterprise (Site):
 • przeznaczona dla minimum 6 użytkowników,
 • umowa licencyjna podpisywana jest na trzy lata, a opłata wnoszona corocznie,
 • daje prawo do aktualizacji oprogramowania w okresie jej obowiązywania bez dodatkowych kosztów,
 • zapewnia nieograniczone wsparcie serwisowe ze strony producenta, zarówno w zakresie pomocy technicznej, jak i użytkowania programu,
 • istnieje możliwość rozszerzenia licencji o dowolną liczbę użytkowników w czasie jej trwania,
 • wycena tego typu licencji przygotowywana jest indywidualnie bazując na liczbie wymaganych użytkowników.
NVivo Collaboration:
 • licencja umożliwiająca współpracę pomiędzy użytkownikami, zgromadzonymi w jednym projekcie/badaniu,
 • oprogramowanie instalowane jest na urządzeniu stanowiącym serwer, z którym wszyscy użytkownicy łączą się za pomocą sieci lokalnej,
 • każdy użytkownik musi posiadać licencję programu NVivo (indywidualną lub sieciową),
 • rozwiązanie to pozwala dzielić się wynikami, wymieniać obserwacjami i pracować równocześnie na tych samych zestawach danych.