Porównanie różnych wersji programu

NVivo Windows
NVivo Mac
obsługa plików tekstowych (TXT, RTF, DOC, DOCX, PDF)
obsługa formatów graficznych (BMP, GIF, JPG, TIF, PNG)
obsługa plików audio i video (MP3, WMA, WAV, M4A, MPG, MPE, WMV, AVI, MOV, GT, MP4, 3GP, MTS, M2TS
tylko niektóre formaty
zbiera dane w arkuszu kalkulacyjnym oraz importuje pliki formatów TXT, XLS, XLSX, ODBC
tylko XLS, XLSX
importuje zrzuty stron internetowych w postaci pliku PDF (funkcja NCapture)
importuje dane z serwisów społecznościowych (Twitter, Facebook i YouTube)
tylko Facebook i Twitter
umożliwia pracę z projektami stworzonymi w innych programach (QSR, Atlas.ti, MaxQDA, Framework)
konieczna konwersja w NVivo for Windows
współpracuje z oprogramowaniem do zarządzania referencjami (EndNote, Mendeley, RefWorks, Zotero)
-
import i eksport formatów oprogramowania MS Excel, MS Access, IBM SPSS Stats
importuje notatki z programów Evernote oraz OneNote, zachowując ich strukturę
-
obsługuje formaty ankiet z programów SurveyMonkey API oraz Generic Survey
tylko Generic Survey
obsługuje formaty HTML, XML, XLS, XLSX, TXT
TXT oraz CSV
współpracuje z programem TranscribeMe
-
tworzy i analizuje powiązania pomiędzy osobami i innymi podmiotami
-
przechowuje wszystkie składniki projektu w jednym pliku
zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki ograniczeniom dostępu (profile użytkowników, hasła, kodowanie treści)
umożliwia śledzenie dotychczasowej pracy z danymi dzięki funkcjom cofania, naprawy i przywracania projektu
tylko dla niektórych funkcji
klasyfikuje dane na podstawie tematu oraz analizuje powiązanie między nimi
pozwala dodawać notatki do analizowanego materiału
umożliwia na dodawanie odnośników przekierowujących do stron internetowych lub plików zewnętrznych
analizuje relacje i interakcje między użytkownikami mediów społecznościowych
-
przeszukuje bazę danych na podstawie zapytań o wyraz, zwrot lub koncepcję przy pomocy operatorów AND, OR i NEAR
przeszukuje wyrazy i zwroty przy użyciu operatorów AND, OR i NEAR
przeszukuje bazę danych na podstawie kodów przy użyciu operatorów AND, OR i NEAR
tylko AND i OR
porównuje kodowanie oraz dane demograficzne i wizualizuje wyniki za pomocą kolorowych pasków
tylko dla węzłów
pozwala tworzyć wykresy (słupkowe i kołowe)
-
wykonuje wizualizacje częstości występowania wyrazów (word clouds, word trees)
wykonuje wizualizacje różnic i podobieństw na podstawie analizy skupień (dendrogramy, mapy skupień)
-
generuje mapy przestrzenne z lokalizacją użytkowników serwisów społecznościowych
-
pozwala tworzyć mapy myśli
-
generuje zaawansowane analizy i wizualizacje na podstawie danych z portali społecznościowych
-