Nowości w NVivo 14

Łatwe łączenie z komputera z system Mac lub Windows

Synchronizacja projektów na komputerach z systemem Mac i Windows, to coś więcej niż wyeliminowanie procesu konwersji plików — dzięki NVivo 14 użytkownicy mogą z łatwością otwierać projekty na komputerach z oboma systemami.


Citavi wspierany przez NVivo

Citavi to program do zarządzania wiedzą, który umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie, organizowanie, analizowanie i cytowanie źródeł informacji w celu tworzenia prac naukowych, raportów, artykułów i innych dokumentów. Od teraz użytkownicy bez przeszkód mogą łączyć dane utworzone w programie Citavi z danymi pakietu NVivo. Citavi pomaga wyjść poza proste zarządzanie referencjami i tworzy platformę do analizy literatury, łączenia jej z danymi empirycznymi, analizowania za pomocą narzędzi badawczych NVivo i pomaga w szybszym publikowaniu.
Więcej informacji na temat programu Citavi znajduje się na dedykowanej stronie tego produktu www.gambit.net.pl/citavi.


Uproszczony dostęp i zarządzanie – jednokrotne logowanie Single-Sign-On (SSO)

Niezależnie od tego, czy użytkownicy korzystają z NVivo, Citavi, czy obu, SSO, czyli system jednokrotnego logowania oferuje bezpieczne, scentralizowane i łatwe w użyciu możliwości zarządzania dostępem. Konto użytkownika zapewnia dostęp do zasobów, narzędzi, danych i aplikacji.


Ulepszona współpraca w zespołach i firmach

Niezależnie od tego, czy użytkownicy korzystają z komputera z systemem Mac, czy Windows, NVivo 14 radykalnie poprawia sposób łatwego synchronizowania pracy ukończonej w trybie offline z udostępnianiem projektów zespołom. Poprawiając jakość pracy zespołu w NVivo Collaboration Cloud, wielu użytkowników może łączyć się z tym samym projektem, aby aktualizować, kodować i analizować badania w czasie rzeczywistym. Ta funkcjonalność wymaga posiadania modułu NVivo Collaboration Cloud.


Najbardziej intuicyjne narzędzie do jakościowej analizy danych

  • Panel nawigacyjny grupuje kluczowe zadania w sekcjach „importuj”, „analizuj” i „eksploruj”, co pomaga użytkownikowi sprawniej przejść przez proces wyszukiwania

  • Wstążka została zaprojektowana tak, by użytkownik posiadał łatwy i szybki dostęp do potrzebnych funkcji

  • Dzięki oddokowaniu przestrzeni roboczej można powiększyć ekran roboczy

  • Użytkownicy mogą eksplorować swoje dane za pomocą wysokiej jakości wykresów i narzędzi do mapowania, które idealnie nadają się do eksportowania i używania w prezentacjach

  • Sformułowania i terminologia w oprogramowaniu są zgodne ze współczesnymi terminami i trendami badawczymi
Praca z NVivo jeszcze bardziej skuteczna

  • Użytkownik może wzbogacić swoje badania dodając funkcje, moduły i ścieżki edukacyjne, jeśli i kiedy ich potrzebuje
  • Aby pogłębić analizę, NVivo wspiera mobilność i współpracę poprzez subskrypcje i moduły oparte na chmurze, oferując elastyczność i opcje dopasowane do potrzeb użytkownika