W najnowszej wersji NVivo wprowadzone zostały następujące zmiany:

Zaawansowane tabele kodowania
Możliwość porównania danych dzięki tabelom kodowania dla węzłów tematycznych, przypadków i atrybutów. W zależności od wskazanych stosunków i zależności program NVivo ułatwia obserwację rozkładu kodowania na tle całej populacji danych.


Szybka wymiana danych z programem SPSS
Narzędzia umożliwiające wymianę danych z oprogramowaniem SPSS znajdują się w zakładce Import, skąd są łatwo dostępne.


Analiza danych z różnych punktów widzenia
Łatwiejsze tworzenie zaawansowanych wizualizacji, które nie tylko w czytelny sposób prezentują dane we wszelkiego rodzaju podsumowaniach i raportach, ale także wspomagają analizę i obserwację zależności.


Odświeżona wstążka
Łatwiejsza analiza danych dzięki umieszczeniu najczęściej używanych poleceń z przodu wstążki oraz możliwości tworzenia zakładek kontekstowych, pojawiających się w zależności od wykonywanych operacji.


Dostosowanie interfejsu za pomocą sekcji szybkiego dostępu
Możliwość dodania najczęściej używanych narzędzi i plików do sekcji szybkiego dostępu, dzięki czemu będą zawsze pod ręką.


Szybsze wyszukiwanie elementów projektu
Narzędzie wyszukiwania jest łatwo dostępne, a wyniki wyszukiwania publikowane są w trakcie wpisywania kryteriów, dzięki czemu elementy projektu mogą być sprawniej wyszukiwane.


Odświeżone okno nawigacji
W oknie nawigacji zastosowano bardziej intuicyjne kategorie, takie jak pliki (Files) oraz kody (Codes), dzięki czemu początkujący użytkownicy programu szybciej opanują podstawy obsługi programu.