Dostępna od października 2015 r. nowa wersja programu - NVivo 11, pozwala na jeszcze sprawniejsze zarządzanie danymi i prowadzenie analiz jakościowych. NVivo 11 dostępny jest na urządzenia z oprogramowaniem Windows oraz Mac.


NVivo 11 for Windows
W zależności od zakresu prowadzonych analiz oraz wykorzystywanych źródeł danych, program NVivo 11 for Windows dostępny jest w następujących wersjach:

NVivo 11 Starter
 • przeznaczony dla użytkowników pracujących głównie na danych tekstowych, którzy nie mają potrzeby wykonywania skomplikowanych analiz,
 • łatwiejszy w obsłudze interfejs,
 • proste narzędzie wizualizacji danych za pomocą diagramów, drzew oraz innych struktur,
 • pozwala na organizowanie danych oraz dodawanie notatek i adnotacji,
 • umożliwia generowanie zapytań do bazy zgromadzonych danych,
 • współpracuje z oprogramowaniem do zarządzania bazami bibliograficznymi, np. EndNote.

NVivo 11 Pro
Oprócz funkcji NVivo 11 Starter:
 • pozwala na import oraz analizę obrazów, filmów, arkuszy kalkulacyjnych, ankiet, informacji ze stron internetowych oraz mediów społecznościowych,
 • współpracuje z oprogramowaniem do analizy ilościowej, tj. Excel, Access oraz IBM SPSS Statistics,
 • ułatwia pracę dzięki automatycznemu kodowaniu danych,
 • umożliwia bezpłatny dostęp do NVivo 11 for Mac.

NVivo 11 Plus
Oprócz funkcji NVivo 11 Pro:
 • umożliwia zaawansowaną analizę przepływu informacji w mediach społecznościowych,
 • kodowania dużej ilości tekstu za pomocą automatycznego, opartego na szablonach kodu.


NVivo 11 for Mac
Wersja przystosowana do pracy na urządzeniach Apple. Posiada następujące funkcjonalności:
 • umożliwia import oraz analizę dokumentów tekstowych, obrazów, danych audio i video, arkuszy kalkulacyjnych, stron internetowych oraz informacji z aplikacji tj. Facebook i Twitter,
 • automatycznie koduje zestawy danych,
 • pozwala na organizowanie danych za pomocą tematów i przypadków, wyróżnianie najważniejszych informacji oraz dodawanie notatek i adnotacji,
 • umożliwia generowanie zapytań do bazy i przeszukiwanie jej na podstawie fragmentu tekstu, częstości wyrażeń, kodowania,
 • pozwala tworzyć wizualizacje.


NVivo 11 Teams
Umożliwia pracę w zespole przy wykorzystaniu programu NVivo. Dzięki temu produktowi grupy badawcze mają możliwość sprawnej wymiany informacji, pomysłów, czy poglądów. NVivo for Teams:
 • współpracuje ze wszystkimi wersjami programu NVivo 11,
 • umożliwia centralne zarządzanie projektami i badaniami,
 • tworzy środowisko pracy, w którym wszyscy uczestnicy projektu mogą brać udział jednocześnie,
 • zapewnia bezpieczne przechowywanie baz danych oraz tworzenie ich kopii bezpieczeństwa,
 • uniemożliwia dokonywanie nieautoryzowanych zmian w danych, dzięki nadawaniu poszczególnym członkom zespołu uprawnień.