Jeszcze bardziej intuicyjny interfejs NVivo

Panel nawigacyjny grupuje kluczowe zadania pod hasłami "importuj", "analizuj", "odkryj", aby wspomagać prowadzone przez użytkowników badania. Wstęga po lewej stronie została tak przygotowana, aby szybko i sprawnie odnaleźć potrzebne elementy. Przestrzeń robocza została powiększona poprzez odpięcie i rozszerzenie okna. Możliwość odkrywania danych poprzez wysokiej jakości wykresy i narzędzia do mapowania danych, które idealnie nadają się do prezentacji czy eksportu. Terminologia i słownictwo w programie pokrywa się z nazewnictwem naukowym.


Kodowanie szybsze niż kiedykolwiek

Pracując z dokumentami tekstowymi użytkownik programu może skorzystać z funkcjonalności "przeciągnij i upuść". Kodowanie widoczne na pasku zadań umieszczone horyzontalnie, kolor podświetlonego tekstu pokrywa się z kolorem kodowania dla lepszej czytelności.


Import powszechnych formatów danych w kilku krokach

Bazą danych może być plik Word lub Excel. W kilku kliknięciach możliwe jest przesyłanie danych do NVivo i rozpoczęcie ich analizy. Integracja NVivo pozwala na dodawanie etykiet, tematów i opisów aby zaznaczyć kluczowe elementy w każdym z dokumentów. Pozwala to zaoszczędzić czas przy wyszukiwaniu i szybko zaimportować potrzebne dane. Użytkownicy systemu Windows, mogą skorzystać z opcji bezpośredniego importu danych z programu Microsoft Outlook.


Współpraca jest jeszcze łatwiejsza

Chmura Nvivo stwarza możliwości pracy grupowej i dzielenia się projektami z innymi nie ważne gdzie pracują.


Zaawansowane zarządzanie użytkownikami dzięki Collaboration Server

Sewer do współpracy jest portalem administracyjnym do łatwego i bezpiecznego zarządzania uprawnieniami i rolami użytkowników w danych zespołach.