Mapa projektu (Project Map)

Mapa projektu stanowi niezwykle użyteczne narzędzie już na początku pracy, na etapie planowania dalszych działań. Przed jej utworzeniem warto zdefiniować pytanie, na które chcemy odpowiedzieć. Dzięki takiemu podejściu mapa lepiej zobrazuje strukturę projektu i ułatwi podział zadań między współpracownikami oraz usprawni pracę.