Mapa pojęciowa (Concept Map)

Podczas pracy badawczej napotykamy na zagadnienia, których zakres pojęciowy jest bardzo szeroki i nie sposób opisać je krótko i zarazem wyczerpująco. W takiej sytuacji doskonale sprawdza się mapa pojęciowa, która umożliwia przedstawenie problemu za pomocą powiązanych ze sobą znaków graficznych czy haseł. Graficzne przedstawienie zagadnienia działa na wyobraźnię i często lepiej przedstawia jego meritum, niż skomplikowany opis słowny.


Mapa myśli (Mind Map)

Efektem burzy mózgów zwykle jest ogrom pomysłów, które mogą stanowić początek dla rozwiązania ważnego problemu społecznego, stworzenia chwytliwego tytułu czy opracowania zapamiętanej przez konsumentów kampanii marketingowej. Tworzenie mapy myśli już na etapie wymiany poglądów pozwala zarządzać pomysłami oraz zaplanować dalszą z nimi pracę. Dzięki szeregowi cech graficznych elementy mapy mogą być grupowane czy wyróżniane, co dodatkowo wpływa pozytywnie na kreatywność i pomaga uporządkować myśli.