Kluczowe terminy w NVivo

W momencie rozpoczęcia pracy z programem NVivo użytkownik spotyka się z szeregiem kluczowych pojęć pozwalających sprawnie poruszać się po programie, oto kilka z nich:

  • Źródła (Sources) - to wszelkie zebrane materiały badawcze. Obsługiwany format plików zależy od wersji programu NVivo. Mogą to być dane tekstowe (artykuły, notatki itp.) audio, wideo czy pliki graficzne.

  • Kodowanie (Coding) - to proces redukcji danych, polegający na klasyfikacji pozyskanych informacji. Kodowanie to nadawanie źródłom etykiet, które w sposób hasłowy opisują ich treść. Na przykład, wybierając w tekście akapit o jakości wody i kodowania go w węźle "jakości wody".

  • Węzły (Nodes) - to zbiory pozwalające gromadzić powiązane materiały w jednym miejscu tak, aby można było je przeszukiwać według ustalonych wzorców i szczegółowych zapytań.

  • Klasyfikacja źródeł (Source classifications) - to funkcja pozwalająca rejestrować informacje na temat źródeł, np. danych bibliograficznych.

  • Klasyfikacja Węzłów (Node classifications) - to funkcja pozwalająca zapisywać informacje na temat osób, miejsc lub innych przypadków, np. danych demograficznych.