• Aby rozpocząć proces instalacji należy uruchomić pobrany plik instalacyjny. Pojawi się okno instalatora, który przeprowadzi nas przez cały proces.
  • Kolejne okno pozwala zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej. Aby przejść dalej należy je zaakceptować zaznaczając opcję I accept the terms in the license agreement.  • W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o wybranie lokalizacji katalogu, gdzie program ma być zainstalowany. Domyślnie jest to C:Program FilesQSRNVivo , możemy jednak ją zmienić wybierając przycisk Change, a następnie wybrać nową lokalizację. Zaznaczenie opcji Create a desktop shortcut pozwala utworzyć skrót na pulpicie.
  • Następnie mamy możliwość wyboru wtyczek, które będą zainstalowane wraz z programem. Wtyczka NCapture pozwala przechwytywać zawartość stron internetowych i importować ją do programu NVivo.
  • Ostatnim krokiem przed właściwą instalacją jest potwierdzenie wybranych parametrów, tzn. katalogu docelowego oraz wtyczek. Po zaakceptowaniu ustawień będziemy informowani o etapie instalacji za pomocą paska postępu.  • Po zakończeniu procesu instalacji zostanie wyświetlone okno z informacją i sukcesie. Aby zakończyć należy wybrać przycisk Finish.

  •