1. Program dostarczany jest w dwóch wersjach: 32- i 64-bitowej. Wersja 32-bitowa może być zainstalowana na komputerze z 32- lub 64-biotowym systemem operacyjnym. 64-bitowa wersja programu NVivo może zostać zainstalowana tylko na urządzeniach z analogicznym systemem operacyjnym i jest zalecana do pracy z dużymi zestawami danych, dzięki wykorzystaniu dodatkowej pamięci RAM.

    W celu sprawdzenia, jaka wersja systemu operacyjnego zainstalowana jest na komputerze, należy przejść do Panelu sterowania, a następnie wybrać System i zabezpieczenia -> System lub wybrać prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer / Komputer na pulpicie, a następnie przejść do Właściwości.  2. Aby rozpocząć proces instalacji należy uruchomić pobrany plik instalacyjny. Pojawi się okno instalatora, który przeprowadzi nas przez cały proces.

  3. Kolejne okno pozwala zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej. Aby przejść dalej należy je zaakceptować zaznaczając opcję I accept the terms in the license agreement.

  4. W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o wybranie lokalizacji katalogu, gdzie program ma być zainstalowany. Domyślnie jest to C:Program FilesQSRNVivo 12, możemy jednak ją zmienić wybierając przycisk Change, a następnie wybrać nową lokalizację. Zaznaczenie opcji Create a desktop shortcut pozwala utworzyć skrót na pulpicie.

  5. Następnie mamy możliwość wyboru wtyczek, które będą zainstalowane wraz z programem. Wtyczka NCapture pozwala przechwytywać zawartość stron internetowych i importować ją do programu NVivo.

  6. Ostatnim krokiem przed właściwą instalacją jest potwierdzenie wybranych parametrów, tzn. katalogu docelowego oraz wtyczek. Po zaakceptowaniu ustawień będziemy informowani o etapie instalacji za pomocą paska postępu.

  7. Po zakończeniu procesu instalacji zostanie wyświetlone okno z informacją i sukcesie. Aby zakończyć należy wybrać przycisk Finish.