W tym miejscu znajdują się informacje praktyczne, dotyczące zakupu programu NVivo.