Diagram Porównawczy (Comparison Diagram)

Gęsta sieć źródeł, węzłów, przypadków oraz powiązań między nimi może utrudniać wyciąganie wniosków podczas pracy badawczej. Często stajemy przed zadaniem wykazania podobieństw i różnic pomiędzy elementami projektu, co w sytuacji pokaźnej ilości danych nie jest zadaniem łatwym. Program NVivo 11 pozwala w sposób graficzny zaprezentować wspólną przestrzeń dla wskazanych elementów, a także wykazać rozbieżności między nimi.