Diagram badawczy (Explore Diagram)

Projekt nad którym pracujemy zwykle składa się z wielu powiązanych ze sobą elementów: zróżnicowanych źródeł danych, węzłów i przypadków. Diagram badawczy w sposób graficzny prezentuje połączenie między tymi elementami. W centrum diagramu znajduje się wybrany przez nas obiekt, a zawartość samego diagramu możemy modyfikować, aż do uzyskania pożądanego efektu.