Automatyczne kodowanie

Kodowanie dużych zestawów danych jakościowych to jeden z najbardziej pracochłonnych etapów pracy. Zadanie to staje się jeszcze bardziej kłopotliwe, gdy termin zamknięcia projektu zbliża się wielkimi krokami, a przed nami jeszcze sporo pracy.
Narzędzie automatycznego kodowania umożliwia wstępną segregację danych w węzły na podstawie zdefiniowanych kryteriów (np. struktury danych, tematów czy wskazanych parametrów).