Analiza danych jakościowych przysparza trudności związanych z różnorodnością źródeł, koniecznością kategoryzacji danych czy ogromem informacji. Program NVivo jest narzędziem stworzonym do rozwiązywania tych problemów!

NVivo dedykowany jest głównie specjalistom z zakresu nauk społecznych i humanistycznych:
  • socjologii i kulturoznawstwa,
  • językoznawstwa i filologii,
  • politologii,
  • etnografii i antropologii,
  • psychologii.

Program NVivo znajduje zastosowanie nie tylko w pracy naukowo-badawczej. Może być również wykorzystywany na rynku komercyjnym: do zarządzania projektami, w badaniach opinii publicznej czy analizach rynku, reklamy itp.

NVivo jest niezastąpionym narzędziem na wszystkich etapach pracy: od planowania działań i ich organizacji, przez dzielenie się obserwacjami ze współpracownikami, po prezentację efektów i wyników analiz w formie schematów, map i diagramów.

NVivo podąża z duchem czasu i w najnowszej wersji programu użytkownicy znajdą szereg narzędzi służących do analizy danych pochodzących z mediów społecznościowych, tj. Twitter, Facebook i Youtube.

Interfejs programu dostępny jest w siedmiu wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, portugalskiej, hiszpańskiej, japońskiej i chińskiej.